JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

JIJI LA DAR ES SALAAM

Ziara ya ukaguzi wa miundombinu ya Kituo Kikuu cha Mabasi yaendayo Mkoani Ubungo

Mkurugenzi wa Jiji, Sipora J. Liana katika ziara ya ukaguzi wa miundombinu ya Kituo cha Mabasi Ubungo

Soma Zaidi →

Ziara ya mafunzo ya viongozi 300 wa Jumuiya ya Mamlaka za Miji nchini Uganda

Viongozi 300 wa Jumuiya ya Mamlaka za Miji nchini Uganda (Urban Authorities Association of Uganda (UAAU) katika ziara ya mafunzo ya siku nne jijini Da...

Soma Zaidi →

Kikao cha Menejimenti ya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam

Wakuu wa idara na vitengo wa Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam wakiwa katika kikao cha Timu ya Menejimenti ya Halmashauri ya Jiji

Soma Zaidi →

Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali

Baraza la Madiwani likipitia taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa mwaka wa fedha 2014/2015.

Soma Zaidi →

Ukusanyaji mapato ya Halmashauri kwa kutumia mawakala

Ufafanuzi kwa wajumbe wa Kamati ya Fedha na Uongozi kuhusu Waraka Na.16 wa Mwaka 2016

Soma Zaidi →