JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

JIJI LA DAR ES SALAAM

Tangazo la zabuni Machi, 2017

Pakua

TANGAZO LA NAFASI YA KAZI YA KUKUSANYA USHURU WA MAEGESHO KATIKA MANISPAA YA TEMEKE NA KIGAMBONI

Pakua

Tangazo la Hesabu za Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam kwa mwaka wa fedha 2014/2015

Pakua

Tangazo la Zabuni

Pakua

General Procurement Notice

Pakua

Vitega uchumi vya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam

Pakua

Usimamizi wa shughuli za dampo la kuhifadhi taka ngumu katika Jiji

Pakua

Utekelezaji wa majukumu ya kisheria ya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam

Pakua

Mpango wa Kuboresha Huduma za Usafi wa Mazingira ya Jiji la Dar es Salaam

Pakua

Fomu za malipo kwa mfumo wa TISS

Pakua

Ulipaji wa Huduma za Jiji

Pakua

Taratibu za uombaji kibali cha Pikipiki/Bajaji

Pakua

Maombi ya kibali cha kuingia katikati ya Jiji kwa pikipiki za magurudumu mawili / matatu

Pakua

Mpango wa kuboresha huduma za usafi wa mazingira

Pakua

Wasifu wa Jiji la Dar es Salaam

Pakua

Malipo ya viwanja

Pakua

Majina ya waliopendekezwa kuuziwa viwanja

Pakua

Mauzo ya viwanja katika maeneo ya Kimbiji-Manispaa ya Temeke

Pakua